Đào tạo - Nhân lực

Giải thể 03 Ban QLDA thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 19/11/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành các Quyết định số 331/QĐ-HĐQT, 332 QĐ-HĐQT, 334/QĐ-HĐQT về việc giải thể Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Sở Giao dịch I tại K1 – Hào Nam, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm dự phòng và phát triển tin học NHPT tại Hưng Yên và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh NHPT Khu vực Cần Thơ.
Ngày 25/11/2021   |Xem tiếp
Khách online:21763
Lượt truy cập: 12852770