25/06/2021 17:54
Xem với cỡ chữ

Giải thể Công đoàn cơ sở Trung tâm đào tạo Sầm Sơn

Ngày 16/6/2021, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-NHPT về việc giải thể Công đoàn cơ sở Trung tâm đào tạo Sầm Sơn.
Theo Quyết định, kể từ ngày 16/6/2021, giải thể Công đoàn cơ sở Trung tâm đào tạo Sầm Sơn trực thuộc Công đoàn NHPT; Đoàn viên Công đoàn cơ sở Trung tâm đào tạo Sầm Sơn chuyển về sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Chi nhánh NHPT Thanh Hóa.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
PV
 
Tìm theo ngày :

Khách online:654
Lượt truy cập: 12854205