02/07/2021 16:46
Xem với cỡ chữ

Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ nghỉ hưu từ ngày 01/7/2021

Ngày 05/4/2021, NHPT ban hành Quyết định số 92/QĐ-NHPT về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí đối với Giám đốc Chi nhánh NHPT Khu vực Nam Trung Bộ. Theo đó, ông Lê Văn Chới – Giám đốc Chi nhánh sẽ nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo quy định kể từ ngày 01/7/2021.
Ông Bùi Nam – Phó Giám đốc chi nhánh được HĐQT giao nhiệm vụ phụ trách chi nhánh kể từ ngày 01/7/2021 theo Quyết định số 206/QĐ-NHPT ngày 25/6/2021.
Tìm theo ngày :

Khách online:29
Lượt truy cập: 12853458