23/07/2021 14:26
Xem với cỡ chữ

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên cả nước, để chủ động kiểm soát nguy cơ cao gây lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh, HĐQT NHPT vừa ban hành văn bản số 107/TB-NHPT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Theo đó, giao Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc NHPT tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Y tế, Chính quyền địa phương với một số nội dung như sau:
Quán triệt tới cán bộ nhân viên tại đơn vị thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tụ tập quá 05 người ngoài phạm vi cơ quan; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài; quét mã Qrcode để kiểm soát người ra vào cơ quan.
Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị căn cứ tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương, chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca; xây dựng kịch bản ứng phó khi xuất hiện ca nghi nhiễm tại cơ quan, đảm bảo việc triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc, giao dịch trực tuyến; tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, chỉ tổ chức họp khi đảm bảo khoảng cách, tăng cường các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành, làm việc.
Yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời các nội dung phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Theo VB số 107/TB-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:498
Lượt truy cập: 12853994