30/07/2021 10:15
Xem với cỡ chữ

Chặng đường 15 năm quản lý vốn nước ngoài tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam và những bước đi của tương lai

Ban Vốn Nước ngoài, NHPT (Bài đạt giải Nhì Cuộc thi viết về 15 năm thành lập NHPT Bài viết đã được biên tập phù hợp đăng trên Tạp chí HTPT).
Với vai trò là ngân hàng chính sách của Chính phủ và nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý, cho vay lại nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, hoạt động quản lý vốn nước ngoài tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) từ khi được thành lập vào năm 2006 đến nay tiếp tục được kế thừa, phát triển và từng bước góp phần khẳng định vị thế cơ quan quản lý cho vay lại nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. 
Nguồn vốn nước ngoài cho vay lại tại NHPT đã phát huy vai trò là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước qua nhiều giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, với định hướng từng bước nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động vốn nước ngoài tại NHPT trở thành một trong hai nghiệp vụ chính, then chốt của NHPT sau giai đoạn cơ cấu lại, trong điều kiện nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi có xu hướng giảm dần do Việt Nam đã được xếp vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình trên thế giới, có nhiều vấn đề đã được đặt ra, cùng với đó là những giải pháp và đề xuất được đề cập đến, để hoạt động vốn nước ngoài tại NHPT tiếp tục phát triển và thắng lợi.
Công tác quản lý vốn nước ngoài tại NHPT trong 15 năm qua
Từ năm 2006 đến nay, hoạt động vốn nước ngoài tại NHPT gồm hai mảng hoạt động chính là huy động vốn nước ngoài để cho vay lại theo các chương trình/dự án và Cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ Việt Nam, trong đó mảng cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ được thực hiện dưới 3 loại hình nghiệp vụ: i) Cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, NHPT không chịu rủi ro tín dụng; ii) Cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, NHPT chịu rủi ro tín dụng; iii) Quản lý vốn ODA của Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài.
* Đối với hoạt động huy động vốn nước ngoài
Bên cạnh việc huy động từ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, ngay từ khi chuyển đổi sang mô hình hoạt động mới, NHPT đã xác định mục tiêu tranh thủ tối đa nguồn vốn từ các tổ chức nước ngoài để phục vụ cho vay lại các chương trình/dự án đầu tư phát triển nhằm mở rộng quy mô, lĩnh vực cho vay và tạo nguồn thu cho hoạt động của hệ thống. 
NHPT đã thực hiện huy động các khoản vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh để thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao như hai khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết Đức và khoản hợp vốn Citibank & SMBC với tổng số vốn là 370 triệu USD để tài trợ cho 07 gói thầu chính của dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), khoản vay 100 triệu USD từ Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ cho các dự án công nghiệp phụ trợ, vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước... Ngoài ra, nắm bắt xu thế xanh hóa nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm ngày càng trở nên nhức nhối không chỉ trong phạm vi từng quốc gia mà còn trên phạm vi toàn cầu, NHPT đang tích cực phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia từ Quỹ khí hậu xanh (GCF) để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt NHPT là cơ quan thực hiện quốc gia của GCF tại Việt Nam, đồng thời triển khai Đề án Ngân hàng xanh tại NHPT để tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật từ GCF, vốn tín dụng để tài trợ cho các dự án cải thiện môi trường, giảm thiệt hại do biến đổi khí hậu như trồng rừng, thủy lợi...
* Đối với hoạt động quản lý vốn nước ngoài cho vay lại
Tại thời điểm bàn giao hoạt động từ Quỹ Hỗ trợ phát triển (HTPT) ngày 01/7/2006, NHPT quản lý 298 dự án với tổng số vốn cam kết 6,546 tỷ USD, giải ngân bình quân hàng năm khoảng là 4.850 tỷ đồng, dư nợ quy đổi VND tương đương 44.761 tỷ đồng. Sau 15 năm, hoạt động cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ có sự tăng trưởng qua từng năm. Đến 31/12/2020, NHPT đang quản lý 368 dự án, với tổng số vốn cam kết tương đương 14,708 tỷ USD (gấp 3,84 lần so với năm 2000 và gấp 2,25 lần so với thời điểm đi vào hoạt động), dư nợ vốn nước ngoài cho vay lại đến nay đạt 155.775,2 tỷ đồng.
 
Một số dự án lớn, trọng điểm quốc gia đang được NHPT quản lý cho vay lại từ nguồn vốn nước ngoài có thể kể đến như: Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại (596,9 triệu USD), Nhà máy thuỷ điện Hàm Thuận Đa Mi (vốn JICA 435 triệu USD), Nhiệt điện Phú Mỹ (vốn JICA 507,6 triệu USD), Phát triển sân bay Tân Sơn Nhất (vốn JICA 186 triệu USD); đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (vốn ADB 1.087 triệu USD), đường cao tốc Bến Lức - Long Thành (vốn ADB 350 triệu USD); đường cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (vốn ADB, JICA: 546 triệu USD), đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (vốn WB, JICA 1.304 triệu USD), Đầu tư lưới điện truyền tải điện - phân kỳ 3 (vốn ADB: 146,52 triệu USD), Năng lượng nông thôn 2 (vốn WB: 307,5 triệu USD)… Những dự án này đã từng bước đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của cả đất nước nói chung.
Ngoài ra, NHPT còn thông qua Bộ Tài chính huy động các nguồn vốn nước ngoài thuộc bảy Chương trình mục tiêu với điều kiện ưu đãi để cho vay lại các chương trình, dự án do NHPT lựa chọn, thẩm định và duyệt vay, cũng như chịu rủi ro tín dụng. Hiện có 42 dự án được NHPT chấp thuận cho vay với số tổng vốn cam kết theo Hợp đồng tín dụng là 143,21 triệu USD, dư nợ đến 31/12/2020 tương đương 817,8 tỷ đồng. Các dự án/chương trình vay vốn NHPT theo các chương trình mục tiêu này nhìn chung đã có những đóng góp tích cực cho việc phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý cũng như đóng góp cho hạ tầng cơ sở, an sinh xã hội. Một số dự án/chương trình cho vay lại NHPT chịu rủi ro tín dụng có thể kể đến như: Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và phát triển năng lượng tái tạo vốn JICA trị giá 46 triệu USD, Chương trình chống biến đổi khí hậu vốn EIB trị giá 250 triệu EUR, Chương trình cấp nước đồng bằng sông Cửu Long vốn AFD trị giá 32 triệu EUR.
Nguồn vốn nước ngoài đến từ 26 nhà tài trợ nước ngoài, gồm các tổ chức đa phương lớn như Ngân hàng Thế giới (WB); Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các tổ chức, chính phủ như: Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB), Phần Lan, Ba Lan, Bỉ, Đan Mạch, Trung Quốc, Ấn Độ... Trong đó, nguồn vốn đến từ WB, ADB, JBIC chiếm tỷ trọng lớn nhất.
 
Các dự án vay lại vốn vay nước ngoài do NHPT đang quản lý tập trung vào các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên như: cơ sở hạ tầng (cấp nước, đường cao tốc, đường sắt, hàng không, cảng biển...), năng lượng (cấp điện, tiết kiệm năng lượng), sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến khai thác thủy sản, giáo dục, môi trường, y tế... hỗ trợ đối tượng thuộc diện cần được ưu tiên như doanh nghiệp vừa và nhỏ, vùng sâu vùng xa đặc biệt khó khăn...  
 
Quy mô nguồn vốn nước ngoài cho vay lại tập trung vào 06 nhóm lĩnh vực chính gồm hạ tầng ngành điện; giao thông vận tải; công nghiệp; xây dựng, cơ sở hạ tầng đô thị; cấp thoát nước; nông, lâm, thủy sản, thủy lợi và giáo dục, y tế, môi trường. Trong đó, nguồn vốn cho vay lại đối với các dự án ngành điện và giao thông chiếm tỷ trọng lớn; dư nợ đối với lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường chiếm tỷ lệ nhỏ do tỷ lệ vay lại thường chiếm khoảng 10 - 30% số vốn cam kết của nhà tài trợ.
Ngoài ra, NHPT cũng được giao nhiệm vụ quản lý đối với 02 dự án cho vay vốn của Chính phủ Việt Nam ra nước ngoài với số vốn cam kết 68,8 triệu USD, dư nợ tương đương 441,9 tỷ đồng, đã góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Lào.
Khái quát những kết quả đạt được và một số hạn chế 
Nhìn chung, công tác quản lý vốn nước ngoài tại NHPT trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng được ghi nhận, trong đó nổi bật phải kể đến là những kết quả trong công tác xây dựng chính sách, huy động vốn nước ngoài và đặc biệt là hiệu quả công tác quản lý cho vay lại vốn nước ngoài ngày càng được nâng cao.
- Về công tác xây dựng chính sách: 
Với kinh nghiệm thực tế quản lý nguồn vốn cho vay lại, NHPT đã tham gia xây dựng hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến nghiệp vụ quản lý vốn nước ngoài tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2006 - 2020, NHPT đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tham mưu với các cấp chính quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý vốn nước ngoài tại NHPT có thể kế đến như: Quyết định số 181/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ; Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ. Cũng trong giai đoạn này, Hội đồng quản lý/Hội đồng quản trị NHPT đã ban hành 05 quy chế/quy chế sửa đổi bổ sung đối với hoạt động cho vay lại vốn nước ngoài tại NHPT, đây được xem là tiền đề để hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ cụ thể, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài tại NHPT từ khi mới được thành lập cho đến nay. 
- Về công tác huy động vốn nước ngoài
Tổng số vốn nước ngoài huy động từ năm 2006 đến nay khoảng 14.100 tỷ đồng, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu nguồn vốn của NHPT trong giai đoạn mở rộng quy mô hoạt động và trở thành nguồn lực quan trọng tài trợ cho các dự án trọng điểm của ngành cũng như các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển bền vững cho kinh tế - xã hội của đất nước.
- Về hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn cho vay lại: 
Với bề dày kinh nghiệm trên 15 năm là cơ quan cho vay lại vốn ODA lớn nhất Việt Nam, qua từng năm công tác quản lý các dự án ODA, vay ưu đãi vốn nước ngoài của Chính phủ tại NHPT ngày càng có sự tăng trưởng cả về số lượng và chất lượng, cụ thể:
+ Số dự án và mức vốn cam kết cho vay tại thời điểm hiện nay đã tăng gấp 2,25 lần so với thời điểm bàn giao (tổng số vốn cam kết đến 31/12/2020 là 14.708 tỷ USD so với thời điểm bàn giao là 6,546 tỷ USD), dư nợ gấp 3,5 lần so với thời điểm bàn giao (tổng dư nợ quy VND đến 31/12/2020 là 155.775 tỷ đồng so với thời điểm bàn giao là 44.761 tỷ đồng).
+ Bình quân hàng năm trong giai đoạn 2006 - 2020, NHPT đã thực hiện giải ngân vốn nước ngoài với số tiền tương đương khoảng 12.300 tỷ đồng/năm, tiếp tục duy trì vai trò là ngân hàng chính sách có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước.
 
+ Hầu hết các dự án trọng điểm đều đang phát huy hiệu quả, trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2020, NHPT đã thu hồi 157.389 tỷ đồng về cho ngân sách nhà nước, trung bình mỗi năm chuyển trả Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài 10.492 tỷ đồng/năm; thu phí quản lý cho vay lại khoảng 250 tỷ đồng/năm.
 
- Về hiệu quả công tác cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ, NHPT chịu rủi ro tín dụng: Đã góp phần tạo thêm kênh tín dụng ưu đãi để đầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực và đối tượng được ưu tiên của Chính phủ qua từng thời kỳ như cấp nước, năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng. Hàng năm các dự án này đã tạo thêm 248 triệu kWh điện, hơn 22 triệu m3 nước sạch phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng, đồng thời tạo ra chênh lệch thu chi lũy kế gần 350 tỷ đồng để tạo nguồn dự phòng rủi ro đối với các dự án cho vay lại vốn nước ngoài tại NHPT.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được đã kể trên, hoạt động cho vay lại vốn nước ngoài vẫn còn có một số hạn chế như sau: 
- Một số chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay lại nước ngoài của Chính phủ đã không phát huy được hiệu quả dẫn đến không trả được nợ, cụ thể, tính đến 31/12/2020: có 50 dự án/khoản vay vay từ nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ phát sinh nợ quá hạn với tổng số nợ nợ gốc quá hạn chiếm khoảng 2,15% tổng dư nợ cho vay lại vốn nước ngoài.
- Việc xử lý nợ hiện nay còn chậm: phần lớn các dự án phát sinh nợ quá hạn kéo dài, mặc dù Chính phủ đã đề ra một số giải pháp tài chính để xử lý nợ, tuy nhiên thực tế cho thấy, đối với các dự án phát sinh nợ quá hạn, các cơ quan có thẩm quyền đưa ra các giải pháp xử lý còn chậm, phải trình qua nhiều cấp, chưa quyết liệt để giải quyết dứt điểm, hoặc chưa có biện pháp kịp thời để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giảm dần và thanh toán hết các khoản nợ quá hạn. 
- Công tác ghi thu - ghi chi còn chậm, vì vậy ảnh hưởng đến việc hạch toán và thu nợ kịp thời đối với dự án nói riêng và sự cân đối của Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài nói chung.
Những vấn đề đặt ra và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới
Với định hướng từng bước nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động vốn nước ngoài tại NHPT trở thành một trong hai nghiệp vụ chính, then chốt của NHPT sau giai đoạn cơ cấu lại, trách nhiệm đối với mỗi cán bộ làm công tác quản lý vốn nước ngoài càng trở nên khó khăn hơn trong điều kiện nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi có xu hướng giảm dần do Việt Nam đã được xếp vào nhóm các nước có mức thu nhập trung bình trên thế giới. Trong bối cảnh trên, định hướng hoạt động vốn nước ngoài trong thời gian tới cần tập trung vào một số nội dung sau:
- Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý các dự án vốn nước ngoài được Bộ Tài chính ủy quyền nhằm duy trì tăng trưởng và khẳng định vị thế là cơ quan cho vay lại vốn nước ngoài lớn nhất trong nước, trong đó, tập trung vào công tác thẩm định, thu hồi xử lý nợ và kiểm soát chi.
- Hai là, tăng cường hoạt động của mảng nghiệp vụ vốn nước ngoài NHPT chịu rủi ro tín dụng, qua đó từng bước, nâng cao hiệu quả tài chính, trình độ năng lực, bổ sung thêm nguồn lực để thực hiện tái cơ cấu hoạt động của hệ thống.
- Ba là, tích cực chủ động trong việc hoàn thiện hồ sơ và tranh thủ sự ủng hộ của Bộ Kế hoạch & Đầu tư để được công nhận là cơ quan thực hiện quốc gia của quỹ Khí hậu xanh nhằm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ tổ chức này, đồng thời tăng cường quan hệ với các định chế, đối tác truyền thống để tìm kiếm cơ hội hợp tác, trao đổi thông tin để phục vụ có hiệu quả cho hoạt động quản lý các dự án, khoản vay lại vốn nước ngoài tại NHPT.
Để đạt được các mục tiêu của quá trình cơ cấu lại và định phướng phát triển trên, trong thời gian tới, công tác quản lý vốn nước ngoài tại NHPT cần tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:
* Đối với công tác huy động vốn nước ngoài
- Tận dụng tối đa sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính và các nhà tài trợ nước ngoài như Quỹ Khí hậu xanh (GCF), WB, KDB, JICA để huy động, tiếp nhận và triển khai có hiệu quả các hoạt động tăng cường năng lực, hỗ trợ tài chính từ các tổ chức này. Trong thời gian tới, cần tập trung vào triển khai Đề án Ngân hàng xanh tại NHPT để tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ kỹ thuật từ GCF và hoàn thiện hồ sơ để được phê duyệt là cơ quan thực hiện quốc gia của GCF tại Việt Nam.
- Tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với định chế tài chính và diễn đàn NHPT là thành viên như ADFIAP và AEBF để thông qua đó tiếp cận với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin phục vụ có hiệu quả cho công tác huy động vốn, quản lý vốn nước ngoài vay lại tại NHPT, đồng thời, chủ động phối hợp với các đối tác truyền thống (WB, ADB, KDB, KFW) để tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ phía bạn.
* Đối với công tác quản lý vốn nước ngoài cho vay lại của Chính phủ
- Cần tiếp tục hoàn thiện toàn bộ hệ thống quy chế, quy trình, văn bản hướng dẫn đối với nghiệp vụ cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ tại NHPT, trong đó tập trung vào sửa đổi, bổ sung quy chế cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ và các quy trình, hướng dẫn kèm theo sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài. Thường xuyên cập nhật quy định mới liên quan đến Luật Quản lý nợ công, Luật Đầu tư công, quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm kịp thời điều chỉnh bổ sung văn bản hướng dẫn đối với toàn hệ thống, đảm bảo việc quản lý đúng chính sách, chế độ.
- Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định dự án cho vay lại thông qua việc cập nhật các mô hình tính toán của nhà tài trợ; kịp thời báo cáo Bộ Tài chính những vướng mắc về hồ sơ do Chủ đầu tư cung cấp, đặc thù của từng dự án để có hướng dẫn, xử lý kịp thời, đúng quy định. Đối với các dự án cho vay lại chịu rủi ro tín dụng, cần đảm bảo việc thẩm định dự án chặt chẽ, đúng quy định, lựa chọn được các dự án có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cho vay lại, trong đó, cần lưu ý đối với các dự án phức tạp, cần cử cán bộ đi khảo sát thực địa, làm việc với Chủ đầu tư làm cơ sở đánh giá sát sao tình hình dự án, chủ đầu tư.
- Thường xuyên đôn đốc Chi nhánh và bám sát hơn nữa các dự án, chủ đầu tư, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện dự án cũng như việc trả nợ để hỗ trợ tháo gỡ, đồng thời phát hiện những rủi ro để kịp thời có những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa. Đối với những dự án gặp khó khăn trong việc trả nợ, cần chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ Tài chính xem xét xử lý kịp thời.
- NHPT cần xây dựng lộ trình thay đổi mô hình hoạt động để phù hợp với thông lệ quốc tế và cải thiện tình hình tài chính để đáp ứng được các điều kiện đối với cơ quan cho vay lại chịu rủi ro tín dụng theo quy định tại Luật Quản lý nợ công và Nghị định số 97/2018/NĐ-CP. Theo đó, tổ chức tín dụng được thực hiện nghiệp vụ này phải được Ngân hàng Nhà nước thẩm định và được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế xếp hạng tín nhiệm ở mức ngang bằng hoặc thấp hơn 01 bậc so với mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.
- Hướng dẫn, xử lý kịp thời đối với đề nghị giải ngân các nguồn vốn NHPT chịu rủi ro tín dụng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và hỗ trợ tối đa để dự án hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch. Mặt khác, tiếp tục bám sát Bộ Tài chính trong công tác xử lý nợ, phấn đấu giảm nợ quá hạn, nợ xấu của các dự án vay vốn nước ngoài theo Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được phê duyệt, đặc biệt khi Quy chế xử lý rủi ro tại NHPT được ban hành.
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nghiệp vụ tại Trụ sở chính và các Chi nhánh, Sở Giao dịch thông qua tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý vốn nước ngoài; các hội thảo chuyên đề về quản lý tài sản bảo đảm đối với các dự án vốn nước ngoài, kiểm soát chi, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến nghiệp vụ quản lý vốn nước ngoài, Luật Quản lý nợ công...
Ngoài ra, NHPT cũng cần có lộ trình hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho việc theo dõi, dự báo và quản trị rủi ro các dự án vốn ngước ngoài; xây dựng hệ thống các báo cáo điện tử phục vụ công tác đối chiếu số liệu định kỳ với Bộ Tài chính theo quy định và hỗ trợ kết nối cơ sở dữ liệu với Cục quản lý nợ & Tài chính đối ngoại nhằm cắt giảm thời gian tổng hợp, rà soát, đối chiếu, điều chỉnh số liệu giữa NHPT với Bộ Tài chính.
Một số kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Để từng bước giảm nợ quá hạn và nâng cao chất lượng đối với lĩnh vực vốn nước ngoài tại NHPT, ngoài việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, rất cần có sự hỗ trợ cần thiết của các bộ, ngành có liên quan, cụ thể:
- Sớm báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế xử lý rủi ro tại NHPT để triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý nợ xấu trong năm 2021 và các năm tiếp theo, đồng thời, có ý kiến chỉ đạo đối với các dự án đang được đề nghị xử lý rủi ro, xử lý tài sản bảo đảm và các dự án có vướng mắc về cơ chế tài chính của khoản vay.
- Trình cấp có thẩm quyền ban hành nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 97/2018/NĐ-CP để phù hợp với thực tế triển khai và thông tư hướng dẫn về thẩm định các dự án vay vốn ODA, vốn ưu đãi nước ngoài của Chính phủ để NHPT thuận lợi trong quá trình thực hiện.
- Ưu tiên lựa chọn NHPT là đơn vị được ủy quyền trong quản lý các khoản cho vay lại vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển NHPT trong từng giai đoạn.
Trong bối cảnh hệ thống NHPT đang nỗ lực triển khai các nội dung còn lại của Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu, mỗi cán bộ, nhân viên và người lao động vững vàng tâm lý và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ là một sự đảm bảo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và giải pháp được nêu ở trên, góp phần khẳng định vị thế NHPT là cơ quan cho vay lại vốn nước ngoài lớn nhất Việt Nam./.
Tìm theo ngày :

Khách online:21497
Lượt truy cập: 12852338