29/09/2021 17:24
Xem với cỡ chữ

Công nhận gương người tốt việc tốt năm 2020

Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 278/QĐ-NHPT về việc công nhận gương người tốt việc tốt năm 2020.
Theo đó, công nhận gương người tốt việc tốt năm 2020 đối với 03 cán bộ thuộc chi nhánh NHPT KV Nam Định – Hà Nam, gồm các cá nhân: Phạm Thanh Thủy – thủ quỹ phòng Tài chính – kế toán; Trần Trung Kiên – Trưởng phòng Tổng hợp và Trần Thị Ngọc Hoa – chuyên viên phòng hành chính và quản lý nhân sự. 
Gương người tốt việc tốt được trao cho các cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và Nhà nước; có những hành động đẹp, việc làm tốt, mang lại lợi ích cho người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng và xã hội.
Theo QĐ số 278/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:764
Lượt truy cập: 12854349