29/09/2021 17:28
Xem với cỡ chữ

23 cá nhân được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NHPT” năm 2020

Ngày 27/9/2021, NHPT đã ban hành Quyết định số 279/QĐ-NHPT về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp NHPT” năm 2020.
Theo đó, tặng kỷ niệm chương cho 23 cán bộ thuộc Trụ sở chính và 10 Chi nhánh/ Sở Giao dịch thuộc NHPT.
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệpa NHPT” được xét tặng hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập NHPT cho các cá nhân có đóng góp thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của hệ thống NHPT.
Theo Quyết định số 279/QĐ-NHPT
Tìm theo ngày :

Khách online:14
Lượt truy cập: 12853443